Inzicht met het gevoelens KWARTET

Het gevoelens KWARTET speelt in op onze natuurlijke gevoelens en stelt de vraag: “Wat betekenen ze nou eigenlijk?”. Het helpt inzicht te geven in wat voor gevoelens we hebben en wat ze ons daadwerkelijk proberen te vertellen. Vooral als het niet goed met ons gaat.

Het kwartetspel is gebaseerd op het boek “Wat voor mens wil ik zijn” van psychosociaal therapeut Marieke de Bruijn en is ontworpen om met de verschillende gevoelens in spelvorm te oefenen. Zo wordt het makkelijker om gevoelens te bespreken, te onthouden en uiteindelijk te begrijpen in het dagelijks leven.

 

Natuurlijke gevoelens

Elk kwartetspel bevat een boekje met uitleg over de verschillende gevoelens en wat ze voor ons betekenen. Naast dit boekje zijn er ook enkele video’s beschikbaar die nog dieper op de theorie ingaan en extra inzicht geven.

In onderstaande lezingen (6 stuks) legt psychosociaal therapeut Marieke de bruijn de vijf natuurlijke gevoelens; angst, boosheid, verdriet, liefde en jaloezie verder onder de loep. Daarnaast bespreekt ze hoe elk van deze gevoelens zijn eigen plaats heeft binnen het verlies en rouwproces.

Voor wie is het Gevoelens KWARTET

Het doel van het kwartetspel is om bewust te worden van de verschillende natuurlijke gevoelens en inzicht te geven in wat ze voor ons kunnen betekenen. De bekende spelvorm van kwartet zorgt ervoor dat het zowel thuis, op school als in de praktijk te gebruiken is.

Gebruik op school

Kinderen leren spelenderwijs en nemen nieuwe lessen makkelijker op wanneer het in spelvorm aangeboden wordt. Het Gevoelens KWARTET speelt hier direct op in, en bied een platform waar de leerkracht naar eigen inzicht op de verschillende gevoelens kan ingaan. Daarnaast kan het kwartetspel gebruikt worden in combinatie met andere programma’s (zoals kanjertraining).

Gebruik in uw praktijk

Het Gevoelens KWARTET is ontwikkeld om de verschillende natuurlijke gevoelens makkelijker te onthouden en er mee te blijven oefenen. Als werkvorm is het spel dan ook goed toe te passen in coaching en praktijk situaties. Bij kinderen werkt het kwartetspel als een luchtige manier om over gevoelens te praten en bij volwassenen kunnen de kaarten helpen om gevoelens bij verschillende situaties te plaatsen.